.

Klikněte pro filtr
 • Kdo bude obdarovaný
 • Vztah k obdarovanému
 • Kolik je obdarovanému let
 • Poukaz je k příležitosti
 • Typ dárku
 • Výběr oblasti
 • Vybavenost
 • Cena poukazu
  Od:
  Do:

Zrušit výběr


Zapojte se do naší nové soutěže o 2 originální outdoorovky (venkovní hry). Sestavte svůj tým a zažijte skvělou venkovní zábavu.

Soutěž probíhá od 14.2.2020 do 29.2.2020 do 18:00 hodin na facebookových stránkách Darujpoukaz.cz.

VÝHRA

1. místo: poukaz na venkovní hru Fantom Sapy
2. místo: poukaz na venkovní hru Kurýr

SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK


 

PRAVIDLA SOUTĚŽE NA FACEBOOKU
 

Pořadatel soutěže:

Darujpoukaz, s.r.o., IČO: 07013434, se sídlem Frýdek-Místek, Pionýrů 839, PSČ 738 01, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74142, předmětem podnikání je poskytování služeb a zboží formou dárkových poukazů. Portál darujpoukaz.cz je rovněž dostupný na dalších doménách, a to: daruj-poukaz.sk a daruj-poukaz.cz.

Tato soutěž není sponzorovaná ani spravovaná sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv Facebooku.

Doba a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá výhradně na facebookových stránkách pořadatele: www.facebook.com/darujpoukaz, a to v době od 14.2.2020 do 29.2.2020 do 18:00 hodin.

Předmět výhry:

1. místo: poukaz na venkovní hru Fantom Sapy
2. místo: poukaz na venkovní hru Kurýr
Výherce nemá právo předmět výhry jakkoliv měnit nebo požadovat výměnu.

Výhru do soutěže poskytl partner Darujpoukaz.cz - provozovatel venkovních her QuestWorld - BeTheStar Media s.r.o., který rovněž zajistí výherci řádné uplatnění poukazu.

Podmínky účasti v soutěžích:

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, každý soutěžící musí vlastnit platný facebookový účet, a to po celou dobu trvání soutěže.

Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli anebo jsou v rodinném stavu k těmto osobám. Soutěže se rovněž nesmí zúčastnit Partner Darujpoukaz.cz.

Další podmínky soutěže:

Soutěžící není oprávněn požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Výhra není právně vymahatelná. Za kvalitu výhry ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost sociální sítě Facebook či doručení zpráv. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž předčasně ukončit, přerušit či jednostranně změnit pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na svých facebookových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla.

Pravidla soutěžních komentářů:

Ze soutěži jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle posouzení pořadatele protizákonné, nemravné či jakkoliv jinak neslušné. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či profil je v rozporu s pravidly Facebooku.

V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce nebo odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje každého soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, budou zpracovány pořadatelem soutěže jako správcem, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži a předání výhry výherci soutěže.

E-mail výherce bude po vyhlášení výsledků soutěže dále předán provozovateli venkovních her, jakožto poskytovateli výhry za účelem kontaktování výherce ohledně uplatnění výhry.

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže a v případě výherců, do předání výhry výhercům.

Průběh soutěže:

Soutěžící se zapojí do soutěže svou reakcí na soutěžní příspěvek, zveřejněný na facebookovém profilu pořadatele www.facebook.com/darujpoukaz a splní podmínky, uvedené v daném soutěžním příspěvku.
 

Vyhlášení výherce:

Výhercem se stanou dva soutěžící se správným zněním odpovědi na soutěžní otázku, kterou uvedli do komentáře pod soutěžní příspěvek a splnil všechny uvedené podmínky soutěže. Náhodné vybrání výherního komentáře provádí sám pořadatel. Výherní komentář bude označen likem a výherce bude kontaktován soukromě do zprávy na sociální síti Facebook nejpozději do 22:00 hod dne 3.3.2020.

Předání výhry:

Výhra bude dle domluvy s výhercem zaslána formou PDF na e-mail výherce a to do 2 pracovních dnů od vyhlášení výsledku.


HODNĚ ŠTĚSTÍ!