.

Klikněte pro filtr
 • Kdo bude obdarovaný
 • Vztah k obdarovanému
 • Kolik je obdarovanému let
 • Poukaz je k příležitosti
 • Typ dárku
 • Výběr oblasti
 • Vybavenost
 • Cena poukazu
  Od:
  Do:

Zrušit výběr


Zpestřete si Vánoce a vyhrajte pro sebe nebo někoho blízkého Univerzální dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč!

Vánoční soutěž probíhá od 19.11.2019 do 23.12.2019 do 18:00 hodin.

VÝHRASOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK


 

PRAVIDLA SOUTĚŽE NA FACEBOOKU
 

Pořadatel soutěže:

Darujpoukaz, s.r.o., IČO: 07013434, se sídlem Frýdek-Místek, Pionýrů 839, PSČ 738 01, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74142, předmětem podnikání je poskytování služeb a zboží formou dárkových poukazů. Portál darujpoukaz.cz je rovněž dostupný na dalších doménách, a to: daruj-poukaz.sk a daruj-poukaz.cz.

Tato soutěž není sponzorovaná ani spravovaná sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv Facebooku.

Doba a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá výhradně na facebookových stránkách pořadatele: www.facebook.com/darujpoukaz, a to v době od 19.11.2019 do 23.12.2019 do 18:00 hodin.

Předmět výhry:

Univerzální dárkový poukaz na vše z nabídky Darujpoukaz.cz v hodnotě 500 Kč. Více o univerzálním dárkovém poukazu na odkaze: https://darujpoukaz.cz/univerzalni-poukaz-na-vse-na-darujpoukaz
Výherce nemá právo předmět výhry jakkoliv měnit nebo požadovat výměnu. Výhra je pevně limitovaná nabídkou dárkových poukazů na portále Darujpoukaz.cz.

Podmínky účasti v soutěžích:

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, každý soutěžící musí vlastnit platný facebookový účet, a to po celou dobu trvání soutěže.

Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli anebo jsou v rodinném stavu k těmto osobám. Soutěže se rovněž nesmí zúčastnit Partner Darujpoukaz.cz.

Další podmínky soutěže:

Soutěžící není oprávněn požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Výhra není právně vymahatelná. Za kvalitu výhry ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost sociální sítě Facebook či doručení zpráv. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž předčasně ukončit, přerušit či jednostranně změnit pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na svých facebookových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla.

Pravidla soutěžních komentářů:

Ze soutěži jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle posouzení pořadatele protizákonné, nemravné či jakkoliv jinak neslušné. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či profil je v rozporu s pravidly Facebooku.

V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce nebo odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje každého soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, budou zpracovány pořadatelem soutěže jako správcem, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži a předání výhry výherci soutěže.

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže a v případě výherců, do předání výhry výhercům.

Průběh soutěže:

Soutěžící se zapojí do soutěže svou reakcí na soutěžní příspěvek, zveřejněný na facebookovém profilu pořadatele www.facebook.com/darujpoukaz a splní podmínky, uvedené v daném soutěžním příspěvku.
 

Vyhlášení výherce:

Výhercem se stane jeden soutěžící se správným zněním odpovědi, kterou uvedl do komentáře pod soutěžní příspěvek a splnil všechny uvedené podmínky soutěže. Náhodné vybrání výherního komentáře provádí sám pořadatel. Výherní komentář bude označeny likem a výherce bude kontaktován soukromě do zprávy na sociální síti Facebook nejpozději do 20:00 hod dne 24.12.2019.

Předání výhry:

Výhra bude dle domluvy s výhercem zaslána formou PDF na e-mail výherce a to do 2 pracovních dnů od vyhlášení výsledku.


HODNĚ ŠTĚSTÍ!