Klikněte pro filtr
  • Kdo bude obdarovaný
  • Vztah k obdarovanému
  • Kolik je obdarovanému let
  • Poukaz je k příležitosti
  • Typ dárku
  • Vybavenost
  • Cena poukazu

Zrušit výběr

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

www.darujpoukaz.cz

 (dále jen VOP)

1. Základní ustanovení

1.1. VOP se rozumí Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele Darujpoukaz, s.r.o., upravující práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Třetí osobou (dále jen Zákazník) při prodeji dárkových poukazů a přijímání plateb poskytovatelem od zákazníka. 

1.2. Provozovatelem a majitelem webového portálu Darujpoukaz.cz je Darujpoukaz, s.r.o., IČO: 07013434, se sídlem Frýdek-Místek, Pionýrů 839, PSČ 738 01, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74142, předmětem podnikání je poskytování služeb a zboží formou dárkových poukazů. Portál darujpoukaz.cz je rovněž dostupný na dalších doménách, a to: daruj-poukaz.sk a daruj-poukaz.cz.

2. Definice pojmů

2.1. Portál Darujpoukaz.cz je webové rozhraní, určené k nákupu dárkových poukazů Třetím stranám (dále jen Zákazníkům), provozován společností Darujpoukaz, s.r.o., (dále jen jako Provozovatel).

2.2. Třetí stranou se rozumí koncový zákazník, který uskutečnil objednávku na nákup dárkového poukazu prostřednictvím portálu Darujpoukaz.cz a je oprávněn dárkový poukaz v plném rozsahu uplatnit u Poskytovatele.

2.3. Poskytovatel je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který je řádně zaregistrovan na portálu darujpoukaz.cz a poskytuje své služby nebo zboží ve formě dárkového poukazu Třetím stranám prostřednictvím nabídek na portálu darujpoukaz.cz.

2.4. Dárkový poukaz je forma ceniny s určitou monetární hodnotou, kterou lze využít k úhradě služeb nebo zboží.

3. Objednávka a uzavření smlouvy

3.1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.2. Potvrzením a odesláním objednávky Zákazník souhlasí s podmínkami Poskytovatele, uvedenými u nabídky na portále Darujpoukaz.cz, jež se vztahuje na konkrétní objednávku.

3.3. Provozovatel vystaví Zákazníkovi dárkový poukaz dle Zákazníkovy objednávky a zašle v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mailovou adresu Zákazníka nebo Českou poštou na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři po zaplacení na bankovní účet Provozovatele, číslo účtu: 2401456155 / 2010 s variabilním symbolem shodným s číslem objednávky nebo po úhradě platební kartou pomocí platebního terminálu na www.darujpoukaz.cz v závěru objednávky.

3.4. K objednávce dárkového poukazu lze přiobjednat dárkové balení z nabídky, uvedené na www.darujpoukaz.cz, které se účtuje dle platného ceníku jako doplňková služba. 

3.5. Dopravné a balné v případě objednávky tištěného dárkového poukazu se řídí dle platného ceníku, uvedeného na www.darujpoukaz.cz. 

3.6. Daňový doklad za prodej dárkového poukazu přes portál Darujpoukaz.cz vystavuje zákazníkovi Poskytovatel.

3.7. Daňový doklad za prodej doplňkových služeb, jako jsou dopravné a balné a dárkové balení vystavuje zákazníkovi Provozovatel.

4. Způsob dodání dárkového poukazu

4.1. Při zvoleném způsobu dodání dárkového poukazu na e-mail zákazníka ve formě PDF, je doba dodání v tentýž den po řádném uhrazení objednávky. Tento způsob dodání nabízí Darujpoukaz.cz zdarma, dopravné se k celkové výši objednávky nepřipočítává.

4.2. Dárkový poukaz ve zvoleném dárkovém balení je možno zaslat na adresu, uvedenou v objednávce zákazníka, označenou jako dodací.
4.2.1. V případě zvolení balení jako dárková obálka je cena za dopravné a balné v celkové výši 99 Kč.
4.2.2. V případě zvolení balení jako dárková krabička je cena za dopravné a balné v celkové výši 250 Kč.
4.2.3. Doba dodání dárkového poukazu s dárkovým balením je do 2 pracovních dnů od přijetí platby za objednávku.

5. Reklamace a odstoupení od smlouvy

5.1. Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit Provozovateli již obdržený dárkový poukaz, a to do 14 dnů od uskutečnění objednávky. Zákazník, který si vyžádal zaslání dárkového poukazu prostřednictvím e-mailové schránky podá písemnou žádost o odstoupení od smlouvy, a to prostřednictvím stejné e-mailové adresy, na kterou dárkový poukaz obdržel. Provozovatel je povinen Zákazníkovi navrátit celou částku hodnoty dárkového poukazu a to do 30 dnů od uskutečnění vrácení dárkového poukazu Provozovateli.
5.1.1. V případě, že si zákazník vybral zaslání dárkového poukazu Českou poštou, provozovatel vrací zákazníkovi pouze částku, odpovídající hodnotě samotného dárkového poukazu, za dopravné a balné se částka nevrací.

5.2. Reklamaci služeb souvisejících se zakoupeným dárkovým poukazem lze uplatnit přímo u prodejce na kontaktních údajích, uvedených na dárkovém poukazu dle reklamačního řádu prodejce.

5.3. Dárkový poukaz a jeho vizuální vzhled, chybný text či záměnu a dárkové balení, jako je dárková krabička nebo obálka lze reklamovat u provozovatele portálu Darujpoukaz.cz na e-mailu [email protected], kdy je třeba uvést číslo objednávky, kód dárkového poukazu a důvod reklamace.

5.4. Pro řešení případných soudních sporů společnost Darujpoukaz, s.r.o. určuje místně příslušný soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 13 Frýdek-Místek.

6. Uplatnění dárkového poukazu

6.1. Dárkový poukaz je přenositelný a lze jej uplatnit jednorázově a v plné výši hodnoty dárkového poukazu přímo u Poskytovatele služeb nebo internetového obchodu.

6.2. V případě nevyužití celé hodnoty dárkového poukazu, poskytovatel nevrací nevyužitou částku zákazníkovi, neuvede-li tak v podmínkách pro uplatnění dárkového poukazu u konkrétní nabídky na portálu Darujpoukaz.cz jinak.

6.3. V případě překročení hodnoty poukazu při jeho uplatnění, zákazník přeplatek uhradí přímo provozovateli při uplatňování dárkového poukazu, neuvede-li provozovatel jinak v podmínkách pro uplatnění dárkového poukazu u konkrétní nabídky na portálu Darujpoukaz.cz.

6.4. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv fyzické poškození dárkového poukazu vzniklé ze strany Zákazníka.

6.5. Zákazník není oprávněn, jakkoliv zasahovat do grafické podoby dárkového poukazu, kopírovat jej, měnit obsah.

6.6. Zákazník je oprávněn požadovat uplatnění dárkového poukazu u Poskytovatele pouze s čitelným a platným kódem dárkového poukazu.

6.7. Dárkový poukaz má platnost 12 měsíců počínaje datem vystavení. V případě neuplatnění dárkového poukazu ve stanovené lhůtě, poukaz propadá bez nároku na vrácení peněz.

6.8. Rezervace, storno podmínky, podmínky využití služeb nebo nákup zboží a způsob uplatnění dárkového poukazu určuje výhradně Poskytovatel služeb nebo internetového obchodu. Podmínky pro uplatnění dárkového poukazu se řídí dle pokynů, které jsou uvedeny v nabídce dárkového poukazu na portálu Darujpoukaz.cz a tyto podmínky Zákazník obdrží spolu s dárkovým poukazem.

6.9. Provozovatel nezasahuje a není oprávněn upravovat smluvní vztah, který vznikl mezi Zákazníkem a Poskytovatelem na základě dárkového poukazu a nenese žádnou odpovědnost za vzniklou škodu v souvislosti s tímto vztahem.

6.10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností Poskytovatele vůči Zákazníkovi, plynoucí z dárkového poukazu.

7. Informace o Poskytovateli služeb dárkového poukazu

7.1. Zákazník má možnost seznámit se s informacemi týkajícími se profilu firmy Poskytovatele služeb dárkového poukazu, informacemi ke konkrétní nabídce služeb nebo zboží dárkového poukazu, podmínkami pro uplatnění dárkového poukazu včetně storno podmínek, a to na portálu Darujpoukaz.cz ještě před uskutečněním objednávky dárkového poukazu u Provozovatele.

7.2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za pravdivost a úplnost informací a údajů o Poskytovateli a službách nebo zboží, nabízených Poskytovatelem zveřejněných na portálu Provozovatele Darujpoukaz.cz, ani za případné porušení autorských práv tohoto obsahu.

8. Zpracování osobních údajů

8.1. Odesláním objednávky potvrzujete, že poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Darujpoukaz, s.r.o. IČO: 07013434, se sídlem Pionýrů 839 Frýdek-Místek, Místek, (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.

8.2. Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa a IČO za účelem uzavření smluvního vztahu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány na dobu neurčitou, pokud subjekt písemně nepožádá o výmaz, má-li na to právo podle nařízení EU 2016/679 – GDPR.

8.3. Při návštěvě našich webových stránek získáváme anonymní údaje technického charakteru za účelem datové analytiky pro zlepšování našich služeb a procesů a anonymních statistik pro interní použití.

8.4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatelé webu, přepravní společnost.

8.5. Poskytovatel služby nebo prodejce, uvedený v kontaktních údajích u konkrétní nabídky, zveřejněné na portále Darujpoukaz.cz, je rovněž považován za správce osobních údajů, a to za účelem plnění smlouvy – vystavení daňového dokladu zákazníkovi při prodeji dárkového poukazu na portále Darujpoukaz.cz. Poměr, práva a povinnosti obou správců je definován v informačním dokumentu o zpracování osobních údajů, který je volně přístupný na webu Darujpoukaz.cz.

8.6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

8.6.1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

8.6.2. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

8.6.3. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

8.6.4. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

8.6.5. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás na e-mail: [email protected] nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.7. Zaškrtnutím políčka „Poskytuji souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely“ udělujete souhlas společnosti Darujpoukaz, s.r.o., IČO: 07013434 ke zpracování sdělených údajů v registračním formuláři, a to: jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, názvu společnosti a IČO k marketingovým účelům, tzn. reklamě a navázání obchodů pro stávající i budoucí produkty, popř. služby po dobu 3 let. 

8.7.1. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese [email protected] S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15–20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.

9. Užívání webového rozhraní Darujpoukaz.cz

9.1. Zákazník není oprávněn jakkoliv zasahovat a narušovat funkčnost portálu Darujpoukaz.cz a za případné vniklé škody nese plnou odpovědnost.

9.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na omezení nebo úplné ukončení přístupu Zákazníka na webové rozhraní Darujpoukaz.cz za podmínek, že Zákazník jakkoliv narušuje nebo porušuje svým chováním podmínky pro užívání webového rozhraní Darujpoukaz.cz.

9.3. Zákazník má právo využít službu zasílání obchodních sdělení od Provozovatele portálu Darujpoukaz.cz, a to zaškrtnutím souhlasu se zasíláním obchodních sdělení v objednávkovém formuláři. 

9.3.1. Zákazník svým Souhlasem se zasíláním obchodních sdělení zároveň potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely.

9.4. Zákazník bere na vědomí, že odeslání objednávky je závazné.

9.5. Zákazník prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil před zahájením užívání webového rozhraní Darujpoukaz.cz a že znění VOP v plném rozsahu rozumí a souhlasí s nimi.

9.6. Zákazník je povinen dodržovat právní předpisy a bude užívat webové rozhraní Darujpoukaz.cz v souladu s VOP.

9.7. Dárkové poukazy určené pouze pro zákazníky s minimální věkovou hranicí 18 let mohou uplatnit pouze osoby starší 18 let.

9.8. Některé části portálu Darujpoukaz.cz můžou obsahovat odkaz, který po kliknutí přesměruje zákazníka na webové stránky Poskytovatele.

10. Speciální označení nabídek

10.1. Nabídky dárkových poukazů od prodejců mohou být označeny speciálními symboly, a to: 

10.1.1. Odznak „Exkluzivní nabídka“ - tzn. že nikde jinde totožný produkt od tohoto prodejce nelze zakoupit, s výjimkou vlastního prodejního webu nebo kamenné prodejny provozovatele

10.1.2. Odznak „Garance kvality“ - takový produkt či služba byla otestována kontrolním týmem Darujpoukaz.cz, zaručuje tedy zákazníkům ověřenou kvalitu služeb prodejce

10.1.3. Srdíčko „Oblíbený produkt“ - takto jsou označeny všechny nabídky, které si zakoupilo 20 a více zákazníků

10.1.4. Sleva – štítkem „Sleva“ jsou označeny všechny nabídky, na které prodejce poskytl min. 5% slevu.

11. Dárkové body za nákup

11.1. Registrovaní uživatelé mohou využívat věrnostní systém formou sbírání dárkových bodů za nákup. Body se přepočítávají na částky v korunách českých, které lze využít při dalších objednávkách formou slevy.

11.1.1. Přepočet dárkových bodů na slevu:

- Za každých utracených 20 Kč na portále Darujpoukaz.cz se zákazníkovi na jeho zákaznický účet připočte 1 bod

- 10 bodů = 1 Kč sleva

- Příklad: Při objednávce za 200 Kč získá zákazník 10 bodů, tzn., že při své příští objednávce má možnost využít slevu 1 Kč, při objednávce za 2000 Kč získá 100 bodů, což je 10 Kč sleva. 

11.1.2. Dárkové body se sčítají, své body zákazník může využít hned při příští objednávce nebo si je může ponechat a body sbírat. Své nasbírané body pak zákazník může využít při jakékoliv další objednávce.

11.1.3. Zákazník může získat také dárkové body za doporučení portálu darujpoukaz.cz, pomocí unikátní URL adresy, kterou nalezne ve své administraci v části "Moje dárkové body", další osobě, která ještě na Darujpoukaz.cz není registrována nebo neprovedla žádný nákup. Pokud tato osoba na základě tohoto doporučení provede řádný nákup poukazu včetně jeho úhrady, je této osobě i zákazníkovi, který doporučení provedl, dáno 50 dárkových bodů, jako odměna od Darujpoukaz.cz

11.1.4. Dárkové body může využít pouze uživatel, který je získal, nejsou přenositelné na jiného uživatele.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a o jejich změněnou podobu uveřejní na svých webových stránkách Darujpoukaz.cz. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

12.2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2018.