Podmínky zpracování osobních údajů

 

Základní ustanovení

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Darujpoukaz, s.r.o., IČO: 07013434, se sídlem Frýdek-Místek, Pionýrů 839, PSČ 738 01, (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nemá zákonnou povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa a IČO za účelem:

  • právního titulu plnění smlouvy a opatření vedoucí k jejímu uzavření, které jsou realizovány na žádost subjektu údajů,
  • poskytnutí elektronické služby v podobě účtu na našem webovém portálu, který bude označen vámi zvoleným přihlašovacím jménem a heslem. Zřízení a užívání elektronického účtu je vám poskytnuto na dobu neurčitou a není zpoplatněno. Zrušení účtu je možné na vaši žádost, a to písemně na e-mail info@darujpoukaz.cz

Udělíte-li souhlas se zasíláním obchodních sdělení odškrtnutím políčka „souhlasím se zasíláním novinek“, bude společnost Darujpoukaz, s.r.o. dále zpracovávat vaše údaje za účelem zasílání informací týkajících se produktů a služeb, které poskytuje portál www.darujpoukaz.cz. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat písemně na e-mail info@darujpoukaz.cz.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu
3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: přepravní společnosti, externí účetní firma, osoby zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s jejich provozováním, osoby podílející se na dodání zboží či služeb, realizaci platby na základě smlouvy.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména účetní dokumentace a přepravní dokumenty. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním registračního formuláře na webu darujpoukaz.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2018.