Klikněte pro filtr
  • Kdo bude obdarovaný
  • Vztah k obdarovanému
  • Typ dárku
  • Výběr oblasti
  • Vybavenost
  • Cena poukazu
    Od:
    Do:

Zrušit výběr

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

www.darujpoukaz.cz

Základní informace

Správce osobních údajů je společnost Darujpoukaz, s.r.o., IČO: 07013434, se sídlem Frýdek-Místek, Pionýrů 839, PSČ 738 01, (dále jako „správce“).

V případě dotazů k informacím ohledně zpracování osobních údajů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese: info@darujpoukaz.cz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.

Správce nemá zákonnou povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám sami poskytli, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa a IČO.

Při procházení webových stránek se automaticky zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme

Nákup dárkových poukazů

Do objednávkového formuláře vyplňujete své osobní údaje, které zpracováváme z právního důvodu plnění smlouvy.

Na základě těchto údajů Vám můžeme doručit dárkový poukaz. Jedná se především o fakturační a doručovací údaje.

Tyto Vaše údaje zpracováváme po dobu existence smlouvy a poté na dobu 15 let, což je zákonná promlčecí lhůta.

Odesláním objednávkového formuláře na portále Darujpoukaz.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s Podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Registrace zákazníka

Údaje, které nám poskytnete v registračním formuláři slouží ke zrychlení a zjednodušení příštího objednávkového procesu a ke komunikaci při plnění výhod pro registrované uživatele.

Tyto osobní údaje, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který nám udělíte zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ umístěným pod registračním formulářem.

Doba zpracování Vašich údajů jsou v tomto případě 3 roky. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat na e-mail info@darujpoukaz.cz.

Odesláním registračního formuláře na portále Darujpoukaz.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s Podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Registrace firmy (partnera)

Osobní údaje, které nám poskytnete v registračním formuláři pro firmy (partnery) zpracováváme z právního důvodu plnění smlouvy a opatření vedoucí k jejímu uzavření.

Na základě těchto údajů Vám můžeme zaslat podmínky pro spolupráci a návrh smlouvy. 

Tyto Vaše údaje zpracováváme po dobu existence smlouvy o spolupráci.

Odesláním registračního formuláře na portále Darujpoukaz.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s Podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Formulář pro vkládání nabídek firmy (partnera)

Osobní údaje, které nám poskytnete ve formuláři pro vkládání nabídek Vaší firmy zpracováváme z právního důvodu plnění smlouvy a opatření vedoucí k jejímu uzavření.

Na základě těchto údajů Vám můžeme zapracovat Vaši nabídku dárkových poukazů a profilu Vaší firmy na portál Darujpoukaz.cz. 

Tyto Vaše údaje zpracováváme po dobu existence smlouvy o spolupráci.

Odesláním formuláře pro vkládání nabídek firmy na portále Darujpoukaz.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s Podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Zasílání obchodních sdělení

Tyto osobní údaje, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který nám udělíte zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ umístěným pod registračním formulářem nebo formulářem pro odběr novinek.

Jedná se především o Vaše kontaktní údaje, které zpracováváme v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení na Váš e-mail.

Doba zpracování Vašich údajů jsou v tomto případě 3 roky. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat na e-mail info@darujpoukaz.cz.

Udělení recenze

Údaje, které nám poskytnete při udělování recenzí k nabídkám považujeme za oprávněný zájem ke zpracování osobních údajů. 

Tyto údaje zpracováváme z důvodu možnosti zpětného kontaktování, kdy můžeme chtít dovysvětlit či jakkoliv objasnit Vaše hodnocení.

Jedná se především o jméno a kontaktní e-mail.

Doba zpracování těchto údajů je na dobu neurčitou nebo do vašeho písemného odvolání, které můžete provést žádostí na náš kontaktní e-mail.

Odesláním své recenze na portále Darujpoukaz.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s Podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Kontaktní formulář

Osobní údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři zpracováváme z právního důvodu plnění smlouvy a opatření vedoucí k jejímu uzavření.

Na základě těchto údajů Vám můžeme zaslat odpověď na Váš dotaz nebo připomínku. 

Vaše údaje zpracováváme po dobu 1 měsíce nebo do Vašeho písemného odvolání, které můžete provést žádostí na náš kontaktní e-mail.

Odesláním kontaktního formuláře na portále Darujpoukaz.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s Podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a Darujpoukaz.cz a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Vaše osobní údaje vymažeme.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Darujpoukaz, s.r.o. jako správce, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: přepravní společnosti, osoby zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s jejich provozováním, osoby podílející se na dodání zboží či služeb, realizaci platby na základě smlouvy.

Poskytovatel služby nebo prodejce, uvedený v kontaktních údajích u konkrétní nabídky, zveřejněné na portále Darujpoukaz.cz, je rovněž považován za správce osobních údajů, a to za účelem plnění smlouvy – vystavení daňového dokladu zákazníkovi při prodeji dárkového poukazu na portále Darujpoukaz.cz. 

Podíl na odpovědnosti za zpracování osobních údajů zákazníků obou správců je vymezen takto:

Právo na výmaz, úpravu, vznesení námitky, přenositelnost, omezení nebo přístup k osobním údajům lze uplatnit u obou správců. Správci jsou povinni o žádosti druhého správce informovat a předat ji k vyřízení tak, aby bylo zákazníkovi vyhověno v souladu s Nařízením dle čl. 15 až 21.

Oba správci jsou povinni zpřístupnit informace subjektům údajů týkající se zpracování a nakládání s jejich osobními údaji a zajistit jejich ochranu v souladu se svými vnitřními předpisy a Nařízením o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů. Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména účetní dokumentace a přepravní dokumenty. K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné a pověřené osoby.

Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

o požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

o požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky můžeme kdykoliv aktualizovat nebo ve větším rozsahu změnit. Novou verzi Podmínek zpracování osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách Darujpoukaz.cz a v případě výraznějších změn těchto podmínek dostatečně a viditelně na tento fakt upozorníme již při vstupu na web. Registrovaným uživatelům a partnerům zašleme aktualizované znění těchto podmínek na e-mailovou adresu, uvedenou v registračním formuláři.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.